Kitagawa Reversible Hard Jaws

Kitagawa Reversible Hard Jaws

PART NUMBER SHORT DESCRIPTION CHUCK SIZE A B C D F K L BOLT
HR-113-RJ HR STD 10" 3MM 2 STEP REV HJ 10" 4 1/4 2.469 1 3/4 0.630 1.181 0.650 1.300 12MM
HR-143-RJ HR STD 12" 3MM 2 STEP REV HJ 12" 4 7/8 2.469 1 3/4 0.710 1.181 0.650 1.300 14MM
HR-203-RJ* HR STD 18" 3MM 2 STEP REV HJ 18" 6 1/2 3.469 2 1/2 0.984 1.907 0.950 1.900 20MM
HR-213-RJ HR STD 21" 3MM 2 STEP REV HJ 21" - 24" 7 3/8 3.469 2 1/2 0.984 2.362 0.950 1.900 20MM

Matsumoto Reversible Hard Jaws

Matsumoto Reversible Hard Jaws

PART NUMBER SHORT DESCRIPTION CHUCK SIZE A B C D F K L BOLT
HR-153-RJ HR STD 15" 3MM 2 STEP REV HJ 15"-18" 6 1/2 3.469 2 1/2 0.866 1.969 0.950 1.900 20MM
HR-183-RJ HR STD 18" 3MM 2 STEP REV HJ HOWA 6 1/2 3.469 2 1/2 1.022 1.969 0.950 1.900 20MM

Single Step Hard Jaws

PART NUMBER SHORT DESCRIPTION CHUCK SIZE A B C D F K BOLT
HR-203-RJ-SS* HR STD 18" 3MM SS REV HJ 18" 6 1/2 3.469 2 1/2 0.984 1.907 1.900 20MM
HR-153-RJ-SS HR STD 15" 3MM S REV HJ 15" - 18" 6 1/2 3.469 2 1/2 0.866 1.964 1.900 20MM
HR-213-RJ-SS HR STD 21" 3MM SS REV HJ 21" - 24" 8 1/2 3.469 2 1/2 0.984 2.362 1.900 20MM